อุปกรณ์

ว่างเปล่า

พุชชิ่ง

หัวกัด

การขึ้นรูป

สายการรักษาความร้อน

เคลือบผง

การบรรจุ

การทดสอบความแข็ง

การทดสอบการดัด

การทดสอบการตัดท่อ